Print

 

Kujtesë mbi zbatimin e Ligjit “Për Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare” nga Këshilli Kombëtar i Kontabilitetit,  sqarime ne lidhje me disa  paqarteso ne kuadrin e përgatitjes së Pasqyrave Financiare për vitin ushtrimor 2011.

Njoftimi i plote

 

Njoftimet e Fundit:

partner

Komentet e fundit

  • Programi Alpha Biznes (Demo) hapet duke perdorur password: q dhe username: q
     
  • Ju lutem me sqaroni si te hap programin, pasi e instalova permes internetit. Si te veproj per hapje.

Adresa & Rrjete Sociale

     

Adresa: Qendra EGT Lagja: 3; Rruga: G.Durrsaku.
Durres, Albania 2001
Telefon:
+355 52 230334
E-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.