Print

Miratohet Ligji Nr.10 415, datë 7.4.2011 "PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN NR. 9920, DATË 19.5.2008 “PËR PROCEDURAT TATIMORE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË”, TË NDRYSHUAR.

Ndryshimet kryesore jane ne lidhje me:

Procedurat e regjistrimit dhe ushtrimi i veprimtarise tregetare pa u regjistruar.
Mosdeklarimi i punonjesve.
Perdorimin dhe instalimin e pajisjeve fiskale.
Denimet ne lidhje me shoqerite e autorizuara.

me shume...

Njoftimet e Fundit:

Buletini Informativ

Komentet e fundit

  • Ju lutem me sqaroni si te qeli programin,pasie instalova permes int.si te veproj per hapje . Me respekt ...
     
  • materiali i plote per lexim

Adresa & Rrjete Sociale

     

Adresa: Qendra EGT Lagja: 3; Rruga: G.Durrsaku.
Durres, Albania 2001
Telefon:
+355 52 230334
E-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.