Print

Ju njoftojme se ne zbatim te VKM 1058, date 21.10.2009, i ndryshuar, per tatimpaguesit, që ofrojnë shërbime në veprimtari ekonomike, sipas profesioneve, të tilla si: avokat, noter, mjek i specializuar, dentist, dentist i specializuar, farmacist, infermier, mami, veteriner, arkitekt, inxhinier, mjek-laborant, projektues, ekonomist, agronom, ekspert kontabël i regjistruar, dhe kontabilist i miratuar dhe vlerësues i pasurisë, si dhe në veprimtarinë ekonomike në fushën e hotelerisë, pavarësisht nga qarkullimi vjetor, kufiri minimal I regjistrimit për TVSH-në hiqet dhe të gjithë janë subjekte të TVSH-së.

Ky Vendim I shtrin efektet nga data 1 Shkurt 2011.

Njoftimet e Fundit:

partner

Komentet e fundit

  • Programi Alpha Biznes (Demo) hapet duke perdorur password: q dhe username: q
     
  • Ju lutem me sqaroni si te hap programin, pasi e instalova permes internetit. Si te veproj per hapje.

Adresa & Rrjete Sociale

     

Adresa: Qendra EGT Lagja: 3; Rruga: G.Durrsaku.
Durres, Albania 2001
Telefon:
+355 52 230334
E-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.